2.11.17

Σας ευχαριστούμε !!!
Η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ» προσέφερε στο Σχολείο μας τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας Πληροφορικής.
Χειρονομίες σαν και αυτή στηρίζουν την Εκπαίδευση, αναβαθμίζουν ποιοτικά την Παιδεία και αποτελούν επένδυση στην κοινωνία μας.

Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας, ευχαριστούν θερμά την "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ" γι’ αυτή της την προσφορά, η οποία πραγματοποιήθηκε ύστερα από ενέργειες της προηγούμενης Διευθύντριας κ. Ε. Παταρίδου.Φωτογραφική αναδρομή!