Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΑπό την εκπαιδευτικό ΠΕ05 Σοφία Αργυροπούλου 

1. COMENIUS 

Το σχολείο μας συμμετέχει στην προπαρασκευαστική φάση για την ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Comenius. Η τελική υποβολή της αίτησης θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2013. 

Παραθέτουμε τη σύντομη περιγραφή του σχεδίου στα Γαλλικά (η επίσημη γλώσσα της σύμπραξης είναι η Γαλλική Γλώσσα) 

Τίτλος της σύμπραξης: "Ensemble pour la Terre du IIIème Millenium"
Μετάφραση ¨ Μαζί για τον πλανήτη γη της 3ης χιλιετίας" 

Χώρες που συμμετέχουν : 
Ρουμανία (συντονιστικός Οργανισμός), Γαλλία, Βουλγαρία, Πολωνία και Τουρκία. 


"Le projet "Ensemble pour la Terre du IIIème Millenium" vise à déterminer les élèves à reconsidérer leur mode de vie par rapport à la nature, la protéger, afin de pouvoir bénéficier des dons vitaux qu'elle nous donne si généreusement. Par ce projet nous, les enseignants , desirons former aux enfants les bases d’une pensée et des attitudes centrées sur la promotion d’un environnement naturel propice à la vie, de développer leur esprit de responsabilité envers l’écosystème. Par la participation de tous les facteurs éducatifs: écoles, familles, communautés, les medias etc., à la réalisation de ces intentions, l’enfant comprend mieux les effets d’un comportement inapproprié a sur l'environnement. Le projet vise aussi à stimuler la connaissance et la sensibilisation de la nécessite des voies, des moyens et des objectifs dans la protection et l’amélioration de l’environnement.


Cet projet offre la possibilite d’échanger à propos de nos activités et de nos idées pour préserver la nature.
Depuis l'enfance les enfants apprennent à se connaître et protéger la nature, aimer les plantes et les animaux ,avoir un comportement approprié envers de l'environnement et même de prendre des mesures contre ceux qui le détruisent.
Les produits finales seront:
-Une brochure intitulée "Les petits ecologists"
-un herbier numérique européen ;
-Des herbiers avec des plantes pressées ,rares de chaque localite;
-Des cartes de chaque pays en marquant des fleuves, des montagnes;
-CD, DVD et albumes photos;
-calendriers ecologique;
-des expositions avec les travaux des prescolaires et des élèves primaires;
-un blog du projet qui fournira des informations concernat l'implementation et les produits du projet;
-des portefeuilles dans toutes les écoles, illustrant les actions ordinaires"

2. E-TWINNING 


Η ιστορία πάνω στην οποία θα βασιστεί το πρόγραμμα  ανάμεσα στο Σχολείο μας και στην τάξη της γαλλικής γλώσσας του σχολείου Cananian school  της Βαρσοβίας (Πολωνία): 

Περιγραφή:
Το ταξίδι του Πυθέα του Μασσαλιώτη προς την απώτατη και άγνωστη Θούλη, το 320 π.Χ., αποτελεί το πρώτο ιστορικά τεκμηριωμένο εξερευνητικό ταξίδι. Επιδιώκοντας να προσεγγίσει τα νησιά του κασσίτερου και του ήλεκτρου για εμπορικούς λόγους, ο Πυθέας πραγματοποίησε παράλληλα και ένα επιστημονικό ταξίδι στο Βόρειο Παγωμένο ωκεανό, την "Κρόνια θάλασσα", φτάνοντας ώς τη Θούλη, την "άγνωστη γη" των αρχαίων. Που ακριβώς βρισκόταν αυτή η γη; Πρέπει να ήταν η Ισλανδία, όμως ίσως και να έφτασε και ώς τη Γροιλανδία. Το πλήθος των επιστημονικών παρατηρήσεων του Πυθέα χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους μεταγενέστερους γεωγράφους, αστρονόμους και ναυτικούς. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ταξίδι τόσο βόρεια και για πρώτη φορά έγιναν στον κόσμο γνωστές περιοχές όπως η Ιρλανδία, η Βρετανία, η Βαλτική, η Σκανδιναβία, η Ισλανδία. Ο τόμος αναφέρεται επίσης στην εκτεταμένη αποίκηση της Ιβηρικής χερσονήσου από τους Έλληνες, το 2.000 έως το 320 π.Χ., καθώς και στο εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών αρτηριών σε όλη την Ευρώπη που είχαν δημιουργήσει έλληνες έμποροι κι αποικιστές, εκμεταλλευόμενοι την πλοϊμότητα των ποτάμιων συστημάτων, ενώνοντας το Αιγαίο με την Κορνουάλη και τον Εύξεινο Πόντο με τη Μασσαλία. 

We are the “primary school of Paralia”, Katerini in Northern Greece, just under the famous mountain of Olympus, the residence of the 12 ancients Gods.
Our students will repeat virtually the journey of Pytheas the great navigator of the ancient times! Subject areas: History, Geography, foreign languages, Environmental education and awareness, ICT, development of writing, reading, communication and performing skills, handcrafts, cultural approaches and fantasy!
Pytheas the navigator will start his journey from Greece and the main harbor is the port of Thessaloniki! But this time, Pytheas will have as a crew kids from Mediterranean and Atlantic sea countries and they will redesigning the journey from the very beginning by discovering the unknown Thule!  
Aims: Development of writing, reading, communication and performing skills in English (A1/A2) and French in A1 language level, cultural approaches and Historical and Geographical sensitization.

Work Process: State how you intend to work with your partner schools and how responsibilities are shared. Give an approximate calendar of activities, state how frequently you will work with your partner; indicate how you intend to involve your pupils; if you intend to create teams of pupils of different schools, and other relevant information.
The two classes (Greek and Polish) will work together via Twin space, Skype conferences and “virtual e Class community” where they belong already in the framework of the “Virtual e Class project”. The communication of the teachers is constantly and daily. The responsibilities are shared equally and the activities will be described with details in the official work plan and time schedule of the participant colleagues. The collaboration between the 2 classes starts on 1st November 2012 and ends on 15 April 2013. The 2 classes will work by using an innovating multimodal book that has been created via a European Project (KA2 Lingua –Kids2Talk) that will guide them to their journey around Europe. They will create a project illustrated diary (the diary of Pytheas) in a form of an eBook.  The Greek class starts with the first page (the harbor of Thessaloniki) by presenting the navigator and his crew. Week by week the two classes will manage to complete the diary in French and finally to discover the “unknown “Thule” The story will be developed according the instructions and writings of the last page completed depending by the Greek or polish class.

  Expected Results: Indicate here if you are planning a final product such a public Twinspace or other resources. You might envisage instead the improvement of a school practice, or new knowledge.
We are planning to create a Twin space where we can develop our activities and we are also planning to create an eBook (the virtual illustrative diary of Pyrheas) During the collaboration we will have the chance to give to our students the possibility to communicate in French and develop their communication language competences. (spoken and written language)


3. Virtual e Class

Το Πλαίσιο του Προγράμματος «Virtual  e-Class©: 
Οι υπεύθυνες του Κέντρου Έρευνας για την Διδασκαλία Γλωσσών και Αξιολόγηση Γλωσσομάθειας (RCeL) του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιεί σειρά έργων για την ξενόγλωσση εκπαίδευση (βλ. http://rcel.enl.uoa.gr/flane), έχουν εκπονήσει το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣΞΓ) και τον συνοδευτικό Οδηγό του Εκπαιδευτικού Ξένων Γλωσσών http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses).  Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ και άλλων έργων για την ξενόγλωσση εκπαίδευση, οι υπεύθυνες του Κέντρου Έρευνας, καθ. Β. Δενδρινού και επικ. καθ. Ε. Καραβά, μαζί με επιστημονικούς συνεργάτες του Κέντρου, έχουν σχεδιάσει δράσεις μικρής κλίμακας, όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων για την εκμάθηση Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται με την εκπαιδευτικό Γαλλικής Σοφία Αργυροπούλου, εξειδικευμένη στην ηλεκτρονική επικοινωνία, στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στις σχολικές ανταλλαγές. Την επιστημονική επίβλεψη έχει το Κέντρο ενώ το διαδικτυακό πρόγραμμα το συντονίζει η κ. Αργυροπούλου, η οποία παράλληλα υποστηρίζει τους Έλληνες και ξένους εκπαιδευτικούς των τάξεων που μετέχουν σε αυτό. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί στην ανάπτυξη συνεργασιών με σχολεία άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, όπου οι μαθητές αντίστοιχων τάξεων μελετούν την ίδια ξένη γλώσσα με τους Έλληνες μαθητές. Η συνεργασία θα οργανωθεί γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με τρόπο που θα παρακινεί τους μαθητές των συνεργαζόμενων τάξεων να κατανοούν και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, αναφορικά με τη δική τους κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα, και που θα τους βοηθά να αναπτύξουν γλωσσική και διαπολιτισμική επίγνωση.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home
Φωτογραφική αναδρομή!