28.3.15

Επίσκεψη στο Φολκλορικό και Τεχνολογικό Μουσείο Θεσ/κης - 12 Μαρτίου 2015

Στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius επισκεφθήκαμε με τους μαθητές μας το Φολκλορικό και Τεχνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης όπου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα μηχανήματα με τα οποία οι παλαιότεροι δάμαζαν το νερό και τον αέρα.  Έπαιξαν, αφουγκράστηκαν, ένιωσαν, κατασκεύασαν..
Τις εμπειρίες τους αυτές και τις καινούργιες γνώσεις που απέκτησαν, τις εφάρμοσαν στο σχολικό εργαστήρι και κατασκεύασαν με τη βοήθεια του δασκάλου τους κ. Κετσετζόπουλο, μινιατούρες ανεμόμυλους. 
Φωτογραφική αναδρομή!