29.11.17

Επίσκεψη Πυροσβεστικής στο Σχολείο μας.Την Τρίτη 29/11/2017 επισκέφθηκε το Σχολείο μας κλιμάκιο της Πυροσβεστικής υπηρεσίας αποτελούμενο από τους κ.κ. Παπαδόπουλο Ευστάθιο, Αρχιπυροσβέστη, Σκιώδη Λάζαρο και Ντάνο Βασίλειο, Πυροσβέστες. Ο κ. Παπαδόπουλος  ενημέρωσε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου για το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και  τις περιπτώσεις που επεμβαίνει προς βοήθεια των πολιτών. Στην παρουσίασή του επικεντρώθηκε  στις πυρκαγιές που προκύπτουν στο σπίτι και στο σχολείο και συμβούλεψε για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουμε όλοι  να προβούμε προκειμένου να προφυλαχθούμε και να μην  θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παρουσίασε την στολή των Πυροσβεστών ενθουσιάζοντας τους μαθητές  και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις τους αλλά και απορίες των εκπαιδευτικών. Στο τέλος οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να  παρατηρήσουν από κοντά το πυροσβεστικό όχημα να ενημερωθούν για τις δυνατότητές του και την ξεχωριστή λειτουργία όλων τον εξαρτημάτων του.

Ήταν πραγματικά μία ολοκληρωμένη παρουσίαση και ευχαριστούμε θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Αρχιπυροσβέστη κο  Παπαδόπουλο Ε. και τους Πυροσβέστες κους Σκιώδη Ντ. και Ντάνο Β. για την παρουσίαση και την εμπειρία που προσέφεραν στους μαθητές μας .


Φωτογραφική αναδρομή!