28.12.14

Δραστηριότητες από τις οικολογικές κατασκευές του μήνα Δεκεμβρίου 2014 στα πλαίσια του προγράμματος Comenius

Οικο - πρωινό  και Οικο - κατασκευές 
από του μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ΠαραλίαςΦωτογραφική αναδρομή!