26.2.14


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Comenius και μέσα από τις δραστηριότητες της ευέλικτης ζώνης για τη δημιουργική γραφή, σας παρουσιάζουμε την ιστορία του "μετανάστη κάβουρα"!
Μια μικρή ιστορία, συλλογικό προϊόν των μαθητών του σχολείου μας και με τη φροντίδα της Διευθύντριας μας κ. Λένας Παταρίδου!
Η προσπάθεια αυτή είναι δίγλωσση (ελληνικά - Γαλλικά) Την γαλλική έκδοση επιμελήθηκε η καθηγήτρια των Γαλλικών κ. Ευγενία Παπαστάθη. 

Φωτογραφική αναδρομή!